Gemba-kävely (gemba walk) eli prosessikävely

Gemba-kävely tunnetaan myös nimillä Genba/Gemba walk, hukkakävely sekä prosessikävely.

”Gemba” termi tulee japanin kielestä ja tarkoittaa ”todellista paikkaa” tai ”arvokkainta paikkaa”, missä arvoa tuotetaan. Tämä paikka ei useimmiten ole esimiehen toimisto, vaan työmaa missä tuotanto tapahtuu.

”Gemba-kävelyllä” tarkoitetaan tapahtumaa, jonka avulla johtoasemassa oleva henkilö tekee käyntejä ”kentälle”, missä hänen alaisensa työskentelevät. Kentältä kerätään tietoa mahdollisista uudistamistarpeista, tehdään havaintoja ongelmakohdista sekä hukkatekemisestä ja dokumentoidaan niitä. Tavoitteena on löytää kehitysmahdollisuuksia ja ohjeistaa uudet käytännöt työntekijöille myöhemmin, kun toimivat ratkaisut on ensin mietitty erillisessä työryhmässä.

”Tutustu tekemiseen, tunnista hukkatyö, kehitä ratkaisut ja jaa ne tekijöille. Lopputuloksena työ ja tuotanto tehostuu ja tulos paranee.”

Gemba-kävely

Havainnoi. Sitouta. Kehitä.

Pieni askel johdolle, suuri askel yritykselle.

Lue Gemba-kävelyn tarkoituksesta, rooleista ja hyödyistä sekä tutustu step-by-step -ohjeisiin Gemba-kävely -sivullamme!

Cleverdayn hyödyt Gemba-kävelyssä tiivistetysti

Cleverdayn avulla Gemba-kävely on mahdollista dokumentoida sujuvasti puhelimella. Pystyt havainnoimaan, kuvaamaan ja ymmärtämään organisaationne prosesseja, jolloin kaikki tiedot saadaan kirjattua yhteen paikkaan, mistä niitä voidaan jakaa uuden ohjeistuksen kera eteenpäin työntekijöille digitaalisessa muodossa.

Työntekijät puolestaan pääsevät antamaan palautetta reaaliaikaisesti uusista ohjeistuksista mobiilisovelluksella. Lopputuloksena ohjeista saadaan oikeasti toimivia ja niitä voidaan päivittää palautteen perusteella suoraan sovelluksen kautta.

Printatut ohjeet ja PDF-tiedostot on aika unohtaa ja tehostaa työtä nykyaikaisesti Cleverday-sovelluksella, jolloin myös prosessikävelyyn hukkautuva aika vähenee.

 

Mistä Gemba-kävelyssä on kyse ja mikä on ”Muda”?

Gemba tai Genba, käännöksestä riippuen, on työkalu, jonka japanilainen Taiichi Ohno (大野耐一, Ōno Taiichi), tuotantoinsinööri ja liikemies, loi avuksi tuotantoprosessien parantamiseen.

Ohnoa pidetään autovalmistaja Toyotan tuotantoprosessin (Toyota Production System, TPS) isänä. Ohno on kirjoittanut laajalti Lean prosessiajattelun avainkonseptista ”seitsemästä turhuudesta”, eli ”Muda”:sta (futility; uselessness; wastefulness).

Muda on tärkeä osa Lean-ajattelua, eli johtamisfilosofiaa, jossa koko henkilöstö otetaan tuotantoprosessin suunnitteluun mukaan. Kaikkien osallistamisen tuloksena kaikenlainen ylimääräinen työ pystytään eliminoimaan tuottojen, asiakastyytyväisyyden ja työturvallisuuden maksimoimiseksi.

Turhilla tuotannon toimenpiteillä Ohno tarkoitti seikkoja, jotka ovat täysin hyödyttömiä loppuasiakkaan kannalta ja syövät tuottoja:

1. Logistiikka

Ylimääräinen tuotteiden kuljettaminen, jota ei oikeasti tarvita koko prosessin toteutukseen.

Haitta: kuluttaa turhaan aikaa ja rahaa.

2. Inventaario

Kaikki komponentit, keskeneräiset ja valmiit, joita ei parhaillaan prosessoida.

Haitta: ovat ylimääräinen investointi.

3. Liikehdintä

Henkilöstön tai kaluston hyödytön liikkuminen.

Haitta: vie turhaan aikaa ja altistaa tapaturmille.

4. Odotus

Prosessin seuraavan vaiheen odotus tai jonottaminen.

Haitta: ajan tuhlausta.

5. Ylituotanto

Kysynnän ylittävä tuotanto ja varastointi.

Haitta: tuo ylimääräisiä kuluja.

6. Ylikäsittely tai virhekäsittely

Lopputuotteen käsittely enemmän kuin on tarpeen. Johtuu useimmiten huonosta työkalujen ja/tai tuotteen suunnittelusta.

Haitta: luo ylimääräistä työtä ja heikompilaatuisen lopputuotteen.

7. Viat

Vikojen tutkiminen ja niiden korjaaminen sekä mahdollinen uudelleentuotanto.

Haitta: aiheuttaa lisäkuluja ja -työtä.

Ohno kehitti Gemba-kävelyn tätä Lean-ajattelua mukaillen, auttaakseen esimiehiä ymmärtämään tuotantoprosessia näkemällä sen omin silmin. Esimiestason ja muiden työntekijöiden välillä on usein katkennut yhteys, minkä takia esimiestasolla on usein käsitys tuotannosta vain tuloksina ja lukuina.

Gemba-kävelyn ideana on mennä neutraalilla mielellä tuotannon äärelle ja kerätä tietoa muun muassa ongelmista ja tapaturmavaaroista. Kävelyn tulee tapahtua rennosti, ilman että työntekijöille annetaan auditoinnin tai valvonnan aiheuttamaa painetta. Rento ilmapiiri myös auttaa työntekijöitä kertomaan rehellisen kantansa prosessista ja mahdollisista ongelmista.

Tarkoitus ei ole antaa kävelyn aikana palautetta tai ratkaisuja ongelmiin, vaan tulokset jaetaan varta vasten perustetulle ryhmälle, joka voi koostua niin asiantuntijoista, kuin relevantista johtoaseman henkilöstöstä. Tässä ryhmässä ehdotukset ovat harkittuja ja asiantuntijuuteen perustuvia sekä johdon henkilöstö tietää asioiden toteutettavuuden.

Gemba-kävelyn avulla yritys vähentää mahdollisia tapaturmia, parantaa työntekijöiden hyvinvointia, parantaa tuottavuutta vähentämällä hukkaa aiheuttavia prosesseja sekä yhtiön johto pysyy paremmin kartalla, kuinka arvo muodostuu.

 

Gemba-kävely esimerkkejä

 

Paris Ouest Construction

Pariisilainen rakennusyhtiö Paris Ouest Construction on ottanut Gemba-kävelyt osaksi toimintaa ja yhtiön toimitusjohtaja Jean Baptiste Bouthillon käyttää työajastaan 40% Gemba walkin suorittamiseen työmaillaan. Hän pyytää työntekijöitään listaamaan vähintään yhden ongelman ja ratkaisuehdotuksen päivittäin.

Gemba-kävelyn käyttöönoton jälkeen yhtiön ajoissa valmistuneet urakat nousivat 40%:sta 80%:iin, työtapaturmat ja niiden vakavuus ovat vähentyneet sekä yhtiön hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet 47%.

UD Trucks

UD Trucks on japanilainen ajoneuvovalmistaja ja yhtiö valmistaa muun muassa rahdin kuljetukseen soveltuvia kuorma-autoja. Yhtiössä on käytössä Gemba monella eri tasolla ja ovat myös ladanneet videoita Gemba-kävelystä Facebookiin ja YouTubeen.

Amazon

Amazon on jo jonkin aikaa hyödyntänyt Gemba-kävelyä. Työntekijät voivat aina jättää palautelapun, johon esimiehen on vastattava mahdollisimman pian. Esimerkiksi yhdessä Amazonin Espanjan laitoksessa esimiehet tekevät kierroksia joka päivä klo 9.15 ja 2015 aikana Gemba-kävelyn ansiosta tehtiin 1000 parannusta.

 

Gemba -kävely mobiililaitteessa

Digitalisoi Gemba-kävely Cleverdayn avulla

Cleverday-sovelluksen avulla toteutat prosessikävelyn helposti:

  • Suunnittele Gemba-kävely
  • Kuvaa ja kirjaa havainnot
  • Jaa havainnot ja ohjeistus sidosryhmille
  • Kerää palautetta ja kehitä ohjeistusta reaaliaikaisesti

Kun ratkaisut Gemba-kävelyllä havaittuihin puutteisiin on löydetty, voit jakaa päivitetyn prosessin pikaoppaan muodossa sovelluksen kautta työntekijöille. Samaa opasta voidaan hyödyntää myös uusien työntekijöiden perehdytyksessä.

 

Luo Gemba-kävelypohja Cleverday-sovellukseen

Gemba-kävelylle luodaan oma pohja Cleverdayn ominaisuuksia hyödyntäen. Pohjaan asetetut prosessikävelyn vaiheet voivat olla esimerkiksi:

  • Tavoite
  • Työprosessiin tutustuminen
  • Valmistelut
  • Visualisointi
  • Ongelmien kartoitus

Näistä jokaiseen vaiheeseen kirjataan, mitä kävelyn aikana tulee muistaa ja mitä havaintoja on tehty.

Cleverday-sovellus tuo monenlaisia hyötyjä yritykselle: uudistettavat prosessit ja niistä havaitut seikat voidaan helposti kirjata muistilistan muodossa, ja havainnot pystytään tallentamaan samaan paikkaan myös erilaisten medioiden muodossa, esimerkiksi valokuvien ja videoiden muodossa.

Oppaiden jakaminen koko organisaatiolle tapahtuu yksinkertaisesti napinpainalluksella. Kaikki kenelle oppaat on jaettu voivat käydä niitä läpi mobiilialustoilla, missä ja milloin haluavat.

Sähköisesti jaettavat oppaat ovat huomattavasti parempi vaihtoehto, kuin hitaat, kömpelöt ja turhaan luonnonvaroja kuluttavat perinteiset paperilomakkeet. Tärkeintä on kuitenkin ohjeiden kehitysmahdollisuus saadun palautteen perusteella. Uusi paperilomakkeita ei tarvitse printata, kun sähköinen ohjeistus voidaan päivittää toimivaksi mobiilisovelluksessa.

 

Varaa 30 minuutin maksuton tarvekartoitus ja kysy lisää!

Haluatko kuulla asiantuntijoiltamme lisää prosessikävelystä tai Cleverdayn käyttöönotosta? Varaa konsultaatio tästä tai ota yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen helpdesk@cleverday.com.

Voit myös kokeilla Cleverday-sovelluksen ilmaisversiota lataamalla sen Applen App Storesta tai Google Playstä.