Käyttäjäsopimus

Voimassa 1.11.2020 alkaen

Cleverday Oy (Y-tunnus: 2618131-3, tästä eteenpän ‘Cleverday’) toivottaa sinut (‘Käyttäjän’) tervetulleeksi käyttämään Cleverdayn verkkosovellusta (‘Ohjelmisto’), joka kuvaillaan tällä sivulla Käyttäjäsopimuksen ehtojen mukaisesti.

Tähän Käyttäjäsopimukseen, ajoittain valvottuihn maksuehtoihin osoitteessa https://cleverday.com/fi/hinnasto, ajoittain valvottuihn Yksityisyyskäytäntöihin osoitteessa https://cleverday.com/fi/tietosuojakaytanto, liitteenä oleviin tiedonsiirtoa koskeviin sopimuslausekkeisiin, liitteenä olevaa tietojenkäsittelysopimukseen (‘DPA’) ja Käyttäjän käyttöliittymässä tekemiin soveltuviin valintoihin viitataan yhdessä termillä ‘Sopimus’.

Klikkaamalla hyväksymispainiketta tai tarkastelemalla ja käyttämällä mitä tahansa tässä kuvatun Ohjelmiston osaa, Käyttäjä sitoutuu ja suostuu noudattamaan kaikkia tämän Sopimuksen ehtoja. Jos Käyttäjä ei hyväksy kaikkia tämän Sopimuksen ehtoja, Käyttäjä ei saa pääsyä tai käyttää mitään Ohjelmiston osaa.

Määritelmät

‘Sovelluksella’ tarkoitetaan Cleverdayn kehittämää ja / tai omistamaa mobiiliohjelmistoa, joka myydään, suoratoistetaan, lähetetään, on ladattavissa tai on muuten asetettu kuluttajien, asiakkaiden tai muiden käyttäjien saataville sovelluskauppaan asiakkaiden mobiililaitteiden kautta.

‘Palvelumaksu’ tarkoittaa rahamäärää, jonka Käyttäjä maksaa Cleverdaylle Ohjelmiston käytöstä.

‘Ohjelmisto’ tarkoittaa Cleverdayn online-ohjelmistotyökaluja, jotka sijaitsevat sivustolla https://cleverday.com sekä Cleverday-mobiilisovelluksia, jotka ovat saatavilla sovelluskaupoista.

‘Käyttäjätili’ tarkoittaa yksittäistä rekisteriä yksilöllisellä tunnuksellaan ja salasanallaan, jonka Cleverday luo Käyttäjälle rekisteröinnin yhteydessä.

‘Käyttäjän käyttöliittymä’ tarkoittaa käyttäjälle tarjottavaa online-vuorovaikutuskohtaa Cleverdayn kanssa, jonka kautta Käyttäjä voi käyttää Ohjelmistoa tai Sovelluksia.

Cleverdayn palvelut

Cleverday myöntää Käyttäjälle rajoitetun, peruutettavan, ei-yksinomaisen, maailmanlaajuisen pääsyn Ohjelmistoonsa sopimuksen voimassaoloaikana ja käyttäjän tilaussuunnitelmassa määriteltyjen rajoitusten mukaisesti ja tarjoaa Käyttäjälle Käyttäjätilin ja Käyttäjän käyttöliittymän niin kauan, kun Käyttäjä maksaa palvelumaksun ja käyttää ohjelmistoa tässä Käyttäjäsopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti.

Cleverday myöntää käyttäjälle käyttöliittymän kautta:

  • kyvyn luoda, jakaa ja hallita työohjeita
  • kyvyn kerätä työohjeisiin liittyvää palautetta
  • kyvyn seurata ja raportoida työohjeiden käyttöä
  • kyvyn maksaa palvelumaksu ja hallita tilaussuunnitelmaa

Tämä sopimus ei välitä Ohjelmiston nimeä tai omistusta Cleverdayn käyttäjälle, vaan antaa käyttäjälle vain edellä mainitut rajoitetut oikeudet. Cleverday pidättää kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty tässä Käyttösopimuksessa. Epäilyttävien tilanteiden välttämiseksi tässä Käyttösopimuksessa Käyttäjälle ei myönnetä mitään pääsyä Ohjelmiston lähdekoodiin tai siihen liittyviä oikeuksia.

Käyttäjätili ja käyttäjän velvollisuudet

Käyttäjätili on henkilökohtainen ja Käyttäjä sitoutuu pitämään henkilökohtaisen käyttäjänimen ja salasanan luottamuksellisina. Ohjelmistoon ja Käyttäjätilille pääsyä ei saa tarjota kolmansille osapuolille ilman Cleverdayn nimenomaista, etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Ohjelmistoa tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Lisäksi Käyttäjä sitoutuu pitämään maksutietonsa ajan tasalla ja voimassa.

Käyttäjä on yksin laillisesti vastuussa Ohjelmiston käytöstä. Käyttäjä ei saa käyttää ohjelmistoa laittomiin tarkoituksiin, jotka loukkaavat kolmansien osapuolten oikeuksia, mukaan lukien henkilötietoja, immateriaalioikeuksia ja liikesalaisuuksia tai jotka ovat hyvän liiketoimintatavan, yleisen moraalin tai sopimuksen ehtojen vastaisia.

Käyttäjä ei saa myöskään kaapata tai muuten kerätä tietoja Ohjelmistosta tai sen kautta voiton saamiseksi tai muun tavoitteen perusteella ilman Cleverdayn nimenomaista, etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Cleverday pidättää oikeuden tarkastaa Käyttäjän Ohjelmiston käytön varmistaakseen, että edellä mainitun kaltainen käyttö on sopusoinnussa Sopimuksen ja Käyttäjän erityisen tilaussuunnitelman ja hinnoittelumallin kanssa. Tällaisessa tapauksessa Käyttäjä sitoutuu tekemään täyttä yhteistyötä tarkastuksen suorittamiseksi.

Ilmainen kokeilu

Cleverday voi myöntää Käyttäjille Ohjelmistosta ilmaisen kokeiluversion rajoitetuilla ominaisuuksilla ja toiminnoilla. Ilmainen kokeiluversio (kuten esimerkiksi Freemium-palvelu) on rajoitettu ominaisuuksiin ja toimintoihin, jotka mainitaan Cleverdayn verkkosivustolla. Cleverday voi laajentaa tai karsia näitä ominaisuuksia oman harkintansa mukaan.

Käyttäjällä on oltava Käyttäjätili ja hänen on hyväksyttävä tämän Sopimuksen ehdot ennen ilmaisversion käyttöä. Epäselvyyden välttämiseksi jokaisella Käyttäjällä on oikeus vain yhteen ilmaiseen kokeiluun. Useiden tilien luominen esimerkiksi ilmaisen kokeilun väärinkäyttöä varten on nimenomaisesti kielletty.

Maksuehdot

Käyttäjä maksaa palvelumaksun Käyttäjän osoitteessa https://cleverday.com/fi/hinnasto valitsemien maksuehtojen mukaisesti. Käyttäjien on maksettava palvelumaksu etukäteen kuukausittain / puolivuosittain / vuosittain valitun maksusuunnitelman mukaisesti Cleverdayn tarjoamaa maksutapaa käyttäen.

Käyttäjä suorittaa kaikki palvelumaksun eräpäivänä tai sitä edeltävänä aikana, joka on ennen Ohjelmiston käyttöönottoaikaa. Jos Käyttäjä ei maksa palvelumaksua kokonaisuudessaan eräpäivään mennessä, Cleverday voi jäädyttää Käyttäjätilin, kytkeä Käyttäjän käyttöliittymän pois päältä tai alentaa Käyttäjätilin ilmaisen kokeilun tilaussuunnitelmaksi oman harkintansa mukaan.

Käyttäjä maksaa kaikki sovellettavat verot, mukaan lukien arvonlisäveron ja muut myynti-, käyttö-, valmisteverot tai muut verot, kaikki siirtomaksut, provisiot, palkkiot ja muut tämän Sopimuksen mukaisiin maksuihin liittyvät kulut. Tämä ei koske Cleverdayn nettotuloihin perustuvia veroja.

Immateriaalioikeudet

Käyttäjä tunnustaa ja hyväksyy, että Ohjelmisto ja sen lähdekoodi, kaikki Ohjelmiston parannukset, korjaukset ja muutokset, kaikki tekijänoikeudet, patentit, liikesalaisuudet tai tavaramerkit tai muut immateriaalioikeudet, jotka suojaavat tai liittyvät mihin tahansa Ohjelmiston osaan, ovat ainoastaan ja yksinomaan Cleverdayn ja tarvittaessa Cleverdayn valtuuttamien toimittajien omaisuutta.

Käyttäjä ei saa itse tai antaa kenenkään muun muuttaa, dekryptata, hajottaa, purkaa tai muuten kääntää Ohjelmistoa ihmiselle luettavaan muotoon.

Referenssi- ja viitekäyttö

Cleverday voi käyttää Käyttäjää, ja/tai Käyttäjään sidoksissa olevaa yritystä, ja/tai Käyttäjän edustamaa muuta osapuolta julkisena referenssinä palvelujensa markkinoinnissa ja myynnissä.

Henkilökohtaiset tiedot

Cleverday kerää ja käsittelee henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaisesti kahdessa eri skenaariossa:

  • Cleverday kerää ja käsittelee Käyttäjän Käyttäjätilin yhteyteen liitettyjen yhteyshenkilöiden henkilötietoja Ohjelmiston tai Ohjelmistoon liittyvien tietojen toimittamiseksi määritellyn Sopimuksen ja Cleverdayn tietosuojakäytännön mukaisesti. Cleverdayn tietosuojakäytännön viimeisin versio löytyy osoitteesta https://cleverday.com/fi/tietosuojakaytanto. Cleverday on rekisterinpitäjä näitä henkilötietoja varten (”Cleverdayn henkilökohtaiset tiedot”).
  • Cleverday käsittelee Käyttäjän puolesta henkilötietoja sekä kaikkia Ohjelmistoon linkitettyjä sosiaalisen median tilejä tai sähköpostitilejä Käyttäjän ohjeiden mukaisesti, jotka on tarkemmin määritelty tietosuojakäytännössä ja sen liitteenä olevassa tietojenkäsittelysopimuksessa. Näitä henkilötietoja varten Käyttäjä on rekisterinpitäjä ja Cleverday on tietojenkäsittelijä (”Käyttäjän henkilökohtaiset tiedot”).

Molempia yllä mainittuja nimitetään yhdessä Henkilötiedoiksi. Cleverday kerää ja käsittelee ajoittain Henkilötietoja sovellettavan henkilötietolainsäädännön ja tietosuojakäytännön mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy, että Cleverday voi käyttää alikäsittelijöitä yllä olevien henkilötietojen suhteen siten, että alikäsittelijät sitoutuvat yllä mainittuihin tietosuojakäytännön ja tietojenkäsittelysopimuksen ehtoihin.

Hajautettu kehitystiimi voi toimittaa Ohjelmiston Käyttäjille Euroopan talousalueen (”ETA”) ulkopuolelle. Siksi Käyttäjä hyväksyy, että Cleverday siirtää ja käsittelee henkilötietoja ETA:n ulkopuolella tietosuojakäytännön, tietojenkäsittelysopimuksen ja liitteenä olevien standardisopimuslausekkeiden mukaisesti: haltija-haltija-lausekkeet Cleverdayn henkilötiedoille ja haltija-käsittelijä lausekkeet Käyttäjän Henkilökohtaisille tiedoille.

Luottamuksellisuus

Kummankin osapuolen on pidettävä toisen osapuolen liikesalaisuudet, omistusoikeustiedot, asiakastiedot, henkilökohtaiset ​​tiedot ja muut luottamukselliset tiedot, jotka tulevat osapuolten tietoon sopimuksen solmimisen ja voimassaolon aikana tiukasti luottamuksellisina riippumatta siitä, onko tämä Sopimus irtisanottu.

Vastaanottava osapuoli voi paljastaa luovuttavan osapuolen luottamuksellisia tietoja asiaankuuluville työntekijöille, edustajille tai nimetyille ammattilaisille edellyttäen, että vastaanottava osapuoli varmistaa kyseisten henkilöiden noudattavan tämän Sopimuksen asiaankuuluvia ehtoja ja vastaanottavat osapuoli ottaa vastuun johtuu siitä, etteivät luottamuksellisia tietoja saavat henkilöt riko tämän Sopimuksen asiaankuuluvia ehtoja.

Luottamuksellisten tietojen vastaanottava osapuoli ei saa paljastaa luottamuksellisia tietoja kolmansille osapuolille lukuun ottamatta tapauksia, joissa luottamuksellisten tietojen luovuttavalta osapuolelta on saatu etukäteen kirjallinen suostumus tai jos asiaankuuluvat lait edellyttävät tietojen luovuttamista kolmannelle osapuolelle. Tämä luottamuksellisuusvelvoite on voimassa sopimuksen voimassaoloaikana ja kolmen vuoden ajan sopimuksen päättymisestä.

Saatavuus ja tuki

Cleverday pyrkii pitämään ohjelmiston saatavuuden korkealla tasolla ja korjaamaan viat sekä palvelun keskeytykset ajoissa. Cleverday ei kuitenkaan sitoudu mihinkään tiettyyn saatavuuden tasoon, palvelutasoon, vastauksiin tai vikojen korjaamiseen. Cleverday ei myöskään sitoudu vastuuseen tai hyvityksiin palvelun saatavuuden keskeytyksistä tai katkoksista.

Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto saattaa vaatia aika ajoin vikojen huoltoa tai korjaamista, joka saattaa edellyttää, että ohjelmisto ei ole käytettävissä jonain tiettynä aikana. Cleverday sitoutuu mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan tällaisista ajanjaksoista käyttäjille etukäteen.

Rajoitettu vastuu

Ohjelmisto toimitetaan ”sellaisenaan”, eikä mitään epäsuoria tai nimenomaisia ​​takuita anneta esimerkiksi siitä, että Ohjelmistossa ei ole vikoja, loukkaamattomuutta tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Ohjelmiston käsitelemät tiedot voivat sisältää pieniä virheitä, jotka Cleverday lupaa korjata mahdollisuuksien mukaan.

Siitä huolimatta Käyttäjä ymmärtää, että Cleverday tekee parhaansa kerätäkseen ja käsitelläkseen mahdollisimman paljon tietoja ja toimittamaan käyttäjälle Ohjelmistolla käsiteltyjä personoituja ​​tietoja ja palveluja kätevässä muodossa.

Käyttäjä tiedostaa ja suostuu siihen, että Cleverday ei toimi Sopimuksessa ammattimaisena konsulttina, neuvonantajana tai muussa vastaavassa virassa. Käyttäjälle toimitetut, Ohjelmistojen käsittelemät tiedot sekä personoidut tiedot eivät ole ammattimaista neuvontaa.

Cleverday ei takaa Käyttäjälle mahdollisuutta saada taloudellista tai muunlaista lopputulosta, joka on seurausta Ohjelmiston käytöstä.

Kumpikaan osapuoli ei ole missään olosuhteissa vastuussa toisen osapuolen epäsuorista tai suorista vahingoista, jotka aiheutuvat mahdollisesti tämän Sopimuksen nojalla tai sen yhteydessä. Cleverdayn kokonaisvastuu tämän Sopimuksen nojalla mahdollisesti aiheutuneista vahingoista rajoitetaan korkeintaan Käyttäjän maksamien palvelumaksujen summaan edellisen kolmen kuukauden ajalta kaikissa tapauksissa. Näitä vastuun rajoituksia ei sovelleta luottamuksellisuus- tai immateriaalioikeuksia koskevien velvoitteiden rikkomuksiin ja / tai tahallisiin väärinkäytöksiin tai törkeään huolimattomuuteen.

Voimassaolo ja irtisanominen

Tämä Cleverdayn ja Käyttäjän välinen Sopimus alkaa, kun Käyttäjä hyväksyy kaikki tämän Sopimuksen ehdot napsauttamalla hyväksymispainiketta, käyttämällä mitä tahansa Ohjelmiston osaa tai jatkamalla sen käyttöä siihen asti, kunnes Sopimus irtisanotaan sen ehtojen mukaisesti. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen milloin tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti kolmekymmentä (30) päivää etukäteen. Jos Sopimuksen irtisanomisen suorittaa Cleverday ja alla lueteltuja, erityisiä irtisanomisperusteita ei ole esitetty, Käyttäjän pääsy Ohjelmistoon ei missään tapauksessa lakkaa ennen Käyttäjän täysin maksetun tilausjakson päättymistä.

Edellä mainittujen ehtojen lisäksi Cleverdaylla on oikeus irtisanoa tämä sopimus oman harkintansa mukaan ilman erillistä kirjallista ilmoitusta, jos:

  • Käyttäjä on toimittanut virheelliset tiedot rekisteröintiprosessin loppuun saattamiseksi tai Käyttäjän maksutiedot eivät salli palvelumaksun veloittamista, eikä virhettä korjata 14 päivän kuluessa Cleverdayn ilmoituksen tekemisestä.
  • Käyttäjä on rikkonut Käyttäjäsopimusta.
  • Käyttäjä ei ole maksanut palvelumaksua kokonaisuudessaan eräpäivään mennessä, eikä ole maksanut erääntynyttä summaa 14 päivän kuluessa Cleverdayn maksuviivästysilmoituksen vastaanottamisesta.
  • Käyttäjän käyttöliittymään ei olla kirjauduttu ja käyttäjä ei ole maksanut palvelumaksua kolmen (3) kuukauden ajan.

Tämän Sopimuksen irtisanomisen voimaantullessa kaikki tämän Sopimuksen perusteella Cleverdayn Käyttäjälle myöntämät palvelut, Käyttäjätilit tai Käyttäjän käyttöliittymät lakkautetaan välittömästi ilman tietojen palauttamista kaikissa tilanteissa.

Tämän Sopimuksen päättyessä kumpikin osapuoli on vastuussa toiselle osapuolelle erääntyneistä ja velkaantuneista summista irtisanomispäivästä lähtien. Tämä maksuvelvollisuus on voimassa tämän Sopimuksen irtisanomisen jälkeen. Käyttäjän Cleverdaylle maksamia palvelumaksuja ei palauteta, jos sopimus irtisanotaan mistä tahansa syystä.

Sekalaiset

Muutokset: Cleverday voi ajoittain tehdä yksipuolisia muutoksia Ohjelmistoon teknisistä tai käytettävyydellisistä syistä. Cleverday voi myös yksipuolisesti tehdä merkittäviä muutoksia Ohjelmistoon tai Sopimukseen, mukaan lukien hinnoitteluehtoihin, jonka jälkeen Cleverday ilmoittaa siitä Käyttäjälle. Käyttäjällä on oikeus irtisanoa Sopimus 14 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta tai päättää nykyinen, voimassa oleva Sopimus päättyy Käyttäjän maksetun tilausjakson umpeutuessa. Jos Käyttäjä ei ilmoita Cleverdaylle aikomuksestaan ​​irtisanoa Sopimus mainitun ajan kuluessa, hänen katsotaan hyväksyneen Ohjelmiston ja / tai Käyttäjäsopimuksen muutokset ja muutokset tulevat voimaan.

Ilmoitukset: Kaikki tämän Sopimuksen mukaiset ilmoitukset tai muut viestit on tehtävä kirjallisesti ja ne katsotaan annetuiksi, kun ne lähetetään sähköpostitse.

Toimivaltainen laki ja toimivalta: Suomen laki ohjaa tätä Sopimusta ja osapuolten välisiä suhteita. Kaikki tästä Sopimuksesta tai sen rikkomisesta, purkamisesta tai pätevyydestä johtuvat riidat, kiistat tai vaatimukset ratkaistaan ​​osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen neuvottelujen kautta, riita ratkaistaan ​​lopullisesti välimiehen avulla Suomen Kauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja välimiesmenettelyn kieli on englanti. Jos Käyttäjä on yksityishenkilö, eikä yrityksen edustaja, toimivaltaisen tuomioistuimen on ratkaistava kaikki riidat, joita ei ole ratkaistu neuvottelujen avulla. Cleverdayta vastaan ​​nostettujen kanteiden osalta toimivaltainen tuomioistuin on Helsingin käräjäoikeus Suomessa.

Ylivoimainen este: Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa mistään ylivoimaisesta esteestä (Force Majeure) johtuvien velvoitteiden laiminlyönnistä tai viivästymisestä, joka ymmärretään millä tahansa arvaamattomalla tapahtumalla osapuolen ulkopuolella ja joka on sen kohtuullisen valvonnan ulkopuolella.

Pätemättömyys: Jos mikä tahansa tämän sopimuksen määräyksistä on toimivaltaisen tuomioistuimen mielestä laiton, mitätön tai pätemätön, kaikki muut tämän sopimuksen määräykset ovat edelleen voimassa.

Siirto / toimeksianto: Käyttäjällä ei ole oikeutta antaa tätä Sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Cleverdayn etukäteen antamaa kirjallista lupaa (mukaan lukien Sopimuksen, käyttäjätunnuksen ja Käyttäjän salasanan lähettäminen).