Rakastamme tehdä työstäsi helpompaa

Mikä on Cleverdayn tarkoitus?

Kahdeksan suurinta teollisuudenalaa, joiden toimenkuvat eivät tapahdu pöydän ääressä, työllistävät 2,7 miljardia ihmistä maailmanlaajuisesti. Toisin ilmaistuna: kolme neljästä työntekijästä on eturintamalla. Tällä tarkoitetaan työntekijöitä, jotka ovat kenttätyössä toimistotilojen ulkopuolella ja jotka toimivat alati muuttuvissa työolosuhteissa.

Näihin pöydättömiin teollisuudenaloihin lukeutuvat agrikulttuuri, koulutus, terveydenhoito, myynti, majoitus, tuotanto, logistiikka ja rakennusala. Koska näillä aloilla on tunnetusti hankaluuksia integroida uutta teknologiaa, Cleverdayn tavoitteena on tarjota hyödyllinen työohjeistusalusta, jonka käyttöönotto on helppoa.

Cleverdayn pääasiallisena tarkoituksena on olla auttava työkalu yrityksille, jotka etsivät uusia ja parempia tapoja järjestää työnkulku. Perinteiset tavat tähän ovat tavanomaisesti edustaneet “työnjohdolta työntekijälle“ -tyyppistä byrokratiaa, mutta meidän mielestämme nämä vanhat metodit eivät tarjoa tarpeeksi kanavia eturintaman työntekijöille palautteen antamiseen. 

Etulinjan työntekijöillä on ensikäden kosketus ja ymmärrys yrityksen päivittäisestä toiminnasta. Tämän ansiosta heillä on usein syvä ymmärrys siitä, miten hyvin työohjeistus toimii päivittäisissä operaatioissa. Me näemme paremman työntekijöiden ja työnjohdon välisen vuorovaikutuksen etuna, jolla on korkea potentiaali parantaa yrityksen jatkuvaa kehitystä.

Vaikka tuottavuus ja tehokkuus ovat avaintekijöitä menestyvälle yritykselle, ne saattavat myös usein vaikuttaa negatiivisesti työntekijöiden arkeen. Me haluamme helpottaa etulinjan työntekijän ja työnjohdon päivittäistä elämää samalla, kun nämä avaintekijät paranevat.

Toiseksi, koska nykypäivän työympäristöt ovat hektisiä, työntekijöiden pitää pystyä mukautumaan muuttuviin tilanteisiin. Yritykset saattavat kohdata (ja usein kohtaavatkin) seuraavia tilanteita:

  • Työntekijän täytyy tuurata tehtävässä, johon hänellä ei ole vaadittavaa asiantuntemusta, eikä työnjohto ole välttämättä paikalla opastamassa prosessin kulkua.
  • Työntekijä saattaa olla uusi palkkaus keskellä kiireistä kautta, jolloin työnjohdolla ei välttämättä yksinkertaisesti ole aikaa kouluttaa häntä standardien mukaisesti
  • Työntekijä saattaa olla saanut aikanaan asianmukaisen koulutuksen tehtävään, mutta hän ei muista työn protokollaa. Näin voi käydä kelle tahansa, olemmehan kuitenkin ihmisiä
  • Tai työntekijällä on liian monta rautaa tulessa, jolloin hän voi yksinkertaisesti unohtaa asioita tehtävälistaltaan, vaikka ne olisivatkin hänelle rutiinia

Kaikista näistä edellä mainituista asioista johtuen yritykset investoivat nyt kovaa vauhtia erilaisiin mobiiliteknologiaratkaisuihin, jotka voisivat tehostaa ja optimoida työnkulkua. Nyt on jo olemassa useita innovatiivisia ratkaisuja, jotka helpottavat elämäämme työpaikalla.

Näitä ovat esimerkiksi älysormukset ja kulkukortit, data-analytiikka ja muut työnopastuksen etäratkaisut.

Näistä edistysaskeleista huolimatta, me Cleverdaylla näemme selkeän ongelman työpaikkakommunikaation parantamisessa – ja se on nimenomaan helposti tarjolla olevien työohjeiden ja dokumentaation puute kenttätyössä.

Tämän ongelman ratkaisemiseksi Cleverday tarjoaa vertaisverkossa toimivan opastusalustan, joka mahdollistaa yksinkertaisten, monivaiheisten työohjeiden luomisen ja jakamisen, ja jonka kautta työntekijät voivat antaa suoraa palautetta. Tämä alusta on suunniteltu mobiililaitteille, joten se kulkee aina henkilöstön mukana, sijainnista, tilanteesta tai toimesta huolimatta.

Mikä on missiomme?

Cleverday on mobiilisovellus, jonka avulla luot monivaiheisia työohjeita käyttämällä tekstiä, ääntä, kuvia ja videokuvaa. Tavoitteenamme on, että alustamme tarjoaa yrityksille auttavan työkalun työntekijöiden arkeen ja kouluttamiseen.

Haluamme sovelluksemme sopivan kaiken kokoisille yrityksille. Eritasoiset tilauspaketit tarjoavat kasvavissa määrin uusia toimintoja ja ominaisuuksia sitä mukaa, mitä korkeamman tason tilauksen haluat.

Koska 80 % globaalista työvoimasta toimii kenttätyössä, tämä on valtava tilaisuus voimaannuttaa työvoimaa uuden teknologian ratkaisuilla. Edellä mainitut kahdeksan teollisuudenalaa kasvattavat tällä hetkellä investointejaan kenttätyössä käytettävään teknologiaan alasta riippuen 50-100 %.

Siksi olemme vakuuttuneita siitä, että Cleverday on ratkaisu, jolla tulee olemaan huomattava positiivinen vaikutus työntekijöiden ja asiakkaiden tyytyväisyyteen, koulutuksen tehokkuuteen ja ajankäyttöön. Näiden tekijöiden huomioiminen tulee johtamaan jatkuvasti kehittyvään ja oppivaan organisaatioon.

cleverday work instructions

Miten kaikki alkoi?

Cleverday work instructions on iphone

Kuusi vuotta takaperin perustimme suomalaisen startup-yrityksen nimeltä Wibe Academy. Halusimme rakentaa näppärää teknologiaa verkko-opiskeluun mobiilissa. Seurasimme muiden tavoin perinteistä kehityspolkua: keskustele asiakasasiantuntijoiden kanssa, opettele prosessi ja toimita sitten uusinta teknologiaa.

Suurin osa asiakkaistamme rakasti tuotettamme.
Loppukäyttäjät palvoivat sitä.
Elämä oli mallillaan.

Liiketoimintamme hiljalleen kasvaessa (vaikka emme vielä palvelleet mielestämme niin hyvin pienempiä ja keskikokoisa yrityksiä, kuin toivoimme), meitä alettiin pommittamaan pyynnöillä rakentaa yksinkertaisia toimintaohjetyökaluja mobiilietäohjaukseen. Tiesimme tuolloin, että Wibe Academy ei pystynyt täyttämään näitä vaatimuksia, eikä kansainvälinen toimintamme laajentunut odotetulla tavalla.

Seuraavan kuuden vuoden aikana opimme tekemisen kautta, painaen pitkää päivää ja kokeillen erilaisia toteutusteknologioita sekä käyttötapauksia. Lopussa kiitos seisoi: uudistimme liiketoimintamallimme ja kehitimme uuden, uskaliaan ja repäisevän Cleverday SaaS -tuotteen – helppokäyttöisen mobiilisovelluksen, jonka avulla voit luoda ja jakaa paperittomia toimintaohjeita jokaiselle, joka haluaa tehdä asiat oikein. Cleverday-sovellus on aluksi saatavilla englanniksi ja meillä on kovat tavoitteet tehdä huomattavia parannuksia asiakkaidemme työn tuottavuuteen ympäri maailmaa.