Yksityisyys- ja tietosuojakäytäntö

Voimassa 1.11.2020 alkaen

Cleverday Oy (Y-tunnus: 2618131-3, tästä eteenpän ‘Cleverday’) kunnioittaa tietonsa antaneiden Käyttäjien yksityisyyden suojaa. Cleverday kertoo tässä yksityisyys- ja tietosuojakäytännössä Käyttäjälle Cleverdayn käytännöt ja menettelyt, jotka koskevat Käyttäjän tietojen keräämistä, käyttöä, suojaamista ja luovuttamista liittyen Cleverday-verkkopalvelujen ylläpitoon. Tämä tietosuojakäytäntö kertoo myös Käyttäjälle tarjolla olevat mahdollisuudet ja vaihtoehdot näiden tietojen käytön suhteen, sekä kuinka päivittää ja korjata Käyttäjän tietoja.

Tämä tietosuojakäytäntö on olennainen osa Cleverday-käyttäjän sopimusta, joka on luettavissa osoitteessa https://cleverday.com/fi/kayttajasopimus. Tietosuojakäytäntö on luettava yhdessä sopimukseen sisältyvien standardisopimuslausekkeiden ja tietojenkäsittelysopimuksen kanssa.

Cleverday voi oman harkintansa mukaan muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä milloin tahansa julkaisemalla päivitetyn version sivustolle https://cleverday.com.

Kaikki tämän tietosuojakäytännön muutokset tulevat voimaan siinä mainittuna voimaantulopäivänä tai postauspäivänä, jos voimaantulopäivää ei olla erikseen ilmoitettu.

Tutustu Cleverday-käyttäjän Sopimukseen ja tietosuojakäytäntöön ennen Cleverday-ohjelmistoon kirjautumista tai käyttöönottoa. Mikäli et hyväksy kaikkia näitä ehtoja, et saa rekisteröidä tai käyttää mitään Cleverday-ohjelmiston osaa.

Henkilökohtaiset tiedot

Cleverday kerää ja käsittelee kahta erilaista henkilötietojoukkoa yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaisesti. Ensimmäisessä näistä sarjoista Cleverday on rekisterinpitäjä (”Cleverdayn henkilökohtaiset tiedot”). Toisessa sarjassa Käyttäjä on rekisterinpitäjä ja Cleverday on tietojenkäsittelijä (”Käyttäjän henkilökohtaiset tiedot”).

Cleverdayn henkilökohtaiset tiedot

Cleverday kerää ja käsittelee seuraavia henkilötietoja, joissa Cleverday on rekisterinpitäjä:

Tiedon kohde Henkilötietojen luokka Käsittelyn tarkoitus Tietojen poisto
Ohjelmiston käyttäjät Nimi, yhteystiedot (kerätään Käyttäjältä) Käyttäjän tunnistaminen, Käyttäjän tiliasetusten tarkistaminen ja Ohjelmiston tietojen toimittaminen Ohjelmiston käyttämiseksi Sopimuksen mukaisesti. Käsittelyn tarkoituksena on Käyttäjän ja Cleverdayn välisen sopimuksen täyttäminen Tiedot poistetaan 12 kuukautta tilin käyttämättömyyden jälkeen*
Users of the Software Nimi, yhteystiedot (kerätään Käyttäjältä), IP-osoite ja sijaintitiedot (kerätään Ohjelmiston käytön perusteella) Ohjelmiston tai käyttäjätilin mahdollisten virheiden vianmääritys. Käsittelyn tarkoituksena on Käyttäjän ja Cleverdayn välisen sopimuksen täyttäminen Tiedot poistetaan 12 kuukautta tilin käyttämättömyyden jälkeen*
Users of the Software Sähköpostiosoitteet kolmannen osapuolen palveluntarjoajilta (kerätään Käyttäjältä) Ohjelmistoa koskevien raporttien lähettäminen käyttäjälle. Käsittelyn tarkoituksena on Käyttäjän ja Cleverdayn välisen sopimuksen täyttäminen Tiedot poistetaan 12 kuukautta tilin käyttämättömyyden jälkeen*
Users of the Software Nimi, yhteystiedot, IP-osoite, sosiaalisen median profiilit tai sähköpostiosoite, jonka käyttäjä yhdistää kolmannen osapuolen asiakasviestialustalle toimitettuun tiliin (kerätään käyttäjältä) Ohjelmistoa koskevien tietojen lähettäminen. Käsittelyn tarkoituksena on Käyttäjän ja Cleverdayn välisen sopimuksen täyttäminen Tiedot poistetaan 12 kuukautta tilin käyttämättömyyden jälkeen*

* Cleverday voi säilyttää henkilötietoja yli 12 kuukauden ajan täyttääkseen laillisen velvoitteen tehdä niin, tai tulevan tai meneillään olevan riidan takia, jolloin henkilötietoja säilytetään lakisääteisen velvoitteen täyttämiseen tarvittavan ajan tai kun lopullinen päätös / ratkaisu riidassa saadaan aikaseksi.

Edellä mainittujen tietojen lisäksi maksupalveluntarjoaja pyytää Käyttäjää toimittamaan tiettyjä henkilötietoja Ohjelmistoon liittyvien maksujen suorittamiseksi. Tällaiset maksut suoritetaan maksupalveluntarjoajan ja Käyttäjän välillä. Cleverday ei ole tällaisten tietojen osalta rekisterinpitäjä, eikä käsittelijä.

Käyttäjän henkilökohtaiset tiedot

Tämä tietosuojakäytäntö koskee vain Cleverdayn keräämiä Käyttäjätietoja, eikä se koske muita verkkosivustoja tai palveluja, joihin voimme linkittää. Jos tai kun siirryt toiselle verkkosivustolle sivustoltamme, lue kyseisen sivuston tietosuojakäytäntö selvittääksesi, mitä se tekee tietojesi kanssa.

Tiedon kohde Henkilötietojen luokka Cleverdayn suorittama käsittely Tietojen poisto
Ohjelmiston käyttäjät Sähköpostiosoite ja salasana, sovelluskaupan kirjautumistunnukset ja salasanat, sosiaalisen median käyttäjätunnukset ja salasanat (kerätään käyttäjältä) Sähköpostien tai sosiaalisen median viestien lähettäminen Käyttäjän Ohjelmiston avulla. Käyttäjän arvostelujen julkaiseminen sovelluskaupoissa Tiedot poistetaan 12 kuukautta tilin käyttämättömyyden jälkeen*

* Cleverday voi säilyttää henkilötietoja yli 12 kuukauden ajan täyttääkseen laillisen velvoitteen tehdä niin, tai tulevan tai meneillään olevan riidan takia, jolloin henkilötietoja säilytetään lakisääteisen velvoitteen täyttämiseen tarvittavan ajan tai kun lopullinen päätös / ratkaisu riidassa saadaan aikaiseksi.

Käyttäjä on rekisterinpitäjänä vastuussa siitä, että yllä olevat henkilötiedot kerätään laillisiin tarkoituksiin ja että tietoja toimitetaan tarvittaessa edellä mainittuihin tarkoituksiin (rekisteritietojen kerääminen, käsittely ja oikeudet).

Käyttäjän henkilötietoja käsittelee ainoastaan Cleverday Käyttäjän ja Cleverdayn välisen tietojenkäsittelysopimuksen mukaisesti. Käsittely tapahtuu ainoastaan Käyttäjän puolesta, Käyttäjän pyynnöstä.

Cleverdayn tietojenkäsittelyn yleiset periaatteet

Cleverday kerää ja käsittelee henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Cleverday on toteuttanut asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet varmistaakseen ja pystyvänsä osoittamaan, että käsittely tapahtuu GDPR:n mukaisesti. Cleverday kunnioittaa GDPR:ssä asetettuja laillisuuden, oikeudenmukaisuuden, avoimuuden, käyttötarkoitusten rajoitusten, tietojen minimoinnin, tarkkuuden, säilytyksen rajoituksien sekä henkilötietojen eheyden ja luottamuksellisuuden periaatteita.

Käyttäjää vaaditaan toimittamaan joitain henkilötietoja (esim. nimi, yhteystiedot) Ohjelmiston käyttämiseksi ja Sopimuksen ehtojen täyttämiseksi; Ohjelmistoa ei voida käyttää ilman näitä henkilötietoja. Tietyt muut henkilötiedot vaaditaan ohjelmiston tiettyjen toimintojen käyttämiseen.

Cleverdayn palvelimet, joihin yllä mainitut henkilötiedot tallennetaan, sijaitsevat EU- / ETY-alueella.

Käyttäjä hyväksyy, että Cleverday voi käyttää toiminnassaan käsittelijöitä ja/tai alikäsittelijöitä Cleverdayn henkilötietojen tai Käyttäjän henkilötietojen suhteen asianmukaisen tietojenkäsittelysopimuksen mukaisesti.

Tällaisten henkilötietojen käsittelijöiden on sijaittava joko EU- / ETY-alueella maassa, jolla on vastaava henkilötietojen suojan taso, kuin Euroopan komissio on määrittänyt. Jos käsittelijät sijaitsevat EU:n / ETY: n ulkopuolella, tietojen käsittely ja / tai siirto suoritetaan asianmukaisten standardisopimuslausekkeiden mukaisesti.

Cleverday ei kerää tai käsittele arkaluonteisia henkilötietoja (esim. tietoja etnisyydestä, poliittisista mielipiteistä, uskonnollisista tai filosofisista vakaumuksista, ammattiyhdistysjäsenyydestä, terveydestä tai intiimistä elämästä). Cleverday-verkkopalvelut on tarkoitettu oikeushenkilöille, itsenäisille yrittäjille tai yli 16-vuotiaille yksityishenkilöille. Cleverday ei kerää tietoisesti henkilötietoja alle 16-vuotiailta henkilöiltä. Jos olet alle 16-vuotiaan henkilön vanhempi tai laillinen huoltaja ja uskot, että Cleverday on kerännyt henkilötietoja tällaiselta henkilöltä, ota meihin yhteyttä osoitteessa: helpdesk@cleverday.com. Käytämme kaupallisesti kohtuullisia toimia tällaisten tietojen poistamiseksi tiedostoistamme.

Lisäksi, Cleverday ei profiloi Käyttäjiä henkilötietojen perusteella tai käytä muutoin automaattista, henkilötietojen perusteella tehtävää päätöksentekoa Ohjelmiston tarjoamisessa.

Cleverday suojaa Käyttäjän tietoja asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä estääkseen luvattomia henkilöitä pääsemästä tietokonejärjestelmiin, jotka käsittelevät Käyttäjän tietoja; estääkseen käyttäjän tietojen luvattoman lukemisen, kopioimisen, muuttamisen tai poistamisen tallennustilassa; estääkseen luvattomat tietosyötöt muistiin sekä tallennettujen käyttäjien tietojen luvattoman paljastamisen, muuttamisen tai poistaminen; estääkseen luvattomia tahoja käyttämästä Cleverdayn ohjelmistojärjestelmiä tiedonsiirtolaitteiden avulla; estääkseen Cleverday-ohjelmiston valtuutettuja Käyttäjiä pääsemästä muiden Käyttäjien tietoihin, kuin niihin, joihin heidän käyttöoikeutensa viittaavat; ottaakseen tarvittavat toimenpiteet, jotta Cleverdayn työntekijät tai kolmannet osapuolet käsittelevät käyttäjän tietoja luottamuksellisesti ja sovellettavan lainsäädännön määräämällä tavalla.

Cleverday voi paljastaa Käyttäjän tietoja, jos Cleverdaylla on lakisääteinen velvollisuus tehdä niin, tai jos Cleverdayn on etsittävä oikeudellisia suojakeinoja voidakseen panna täytäntöön Käyttäjän Sopimuksessa ja muissa sopimuksissa määrättyjä oikeuksiaan, joihin Käyttäjä on sitoutunut.

Rekisteröityneiden oikeudet

Yleiset oikeudet: Pyynnöt, jotka liittyvät henkilöiden oikeuksiin, joiden henkilötietoja Cleverday kerää tai käsittelee (”Rekisteröityneet”), tulee osoittaa osoitteeseen helpdesk@cleverday.com. Pyynnöt käsitellään ilman aiheetonta viivästystä, mutta kuitenkin kuukauden sisällä. Mikäli tilanne vaatii, käsittelyä voidaan tarvittaessa pidentää kahdella kuukaudella. Pyyntö käsitellään ilmaiseksi (ellei alempana toisin mainita), paitsi jos se on selvästi perusteeton tai kohtuuton. Cleverday vaatii yleisesti Rekisteröityneiltä tunnistautumista, jotta he voivat täyttää henkilötietoja koskevan pyynnön. Rekisteröityneelle ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan, jos hänen henkilötietojaan oikaistaan, poistetaan tai henkilötietojen käsittelyä rajoitetaan.

Oikeus päästä käsiksi: Rekisteröityneillä on oikeus pyytää kopio heidän käsiteltävistä henkilötiedoistaan. Ensimmäinen pyyntö käsitellään ilmaiseks ja myöhemmistä pyynnöistä veloitetaan kohtuulliset kustannukset. Cleverdayn tai kolmansien osapuolien luottamuksellisia tietoja ei luovuteta.

Oikaisuoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää Cleverdayta oikaisemaan häntä koskevat virheelliset henkilötiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen ja tietojen siirrettävyys: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää sellaisten henkilötietojen poistamista, jotka eivät ole enää tarpeen niiden tarkoitusten kannalta, joita varten ne on kerätty tai käsitelty. Henkilötietojen poistoa voi pyytää myös tapauksessa, jossa se on tarpeen Suomen lainsäädännön noudattamiseksi. Lisäksi Rekisteröidyllä on oikeus pyytää kopio häntä koskevista henkilötiedoista, jolloin henkilötiedot toimitetaan hänelle koneella luettavassa muodossa tai siirretään Rekisteröityneen harkinnan mukaan suoraan kolmannelle osapuolelle.

Oikeus rajoittaa käsittelyä: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rajoittamaan häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus kiistetään, jos tietojen käsittely on laitonta tai jos Cleverday ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyä varten, mutta Rekisteröitynyt vaatii kyseisiä tietoja oikeudellisten vaatimusten esittämiseksi, harjoittamiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Jokaisella Rekisteröityneellä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittely loukkaa hänen oikeuksiaan. Cleverdayn valvontaviranomainen Suomessa on kansallinen tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).

Evästekäytäntö

Cleverday käyttää Käyttäjän laitteeseen tallennettuja evästeitä tunnistaakseen Käyttäjän selaimen ja käyttöjärjestelmän; seuratakseen käyttäjän selainta istuntojen välillä ja käytettäessä Cleverday-verkkosivuston eri osia, sovelluksia ja online-hallintapaneelia; kehittääkseen Cleverdayn palveluja. Lisäksi Cleverday käyttää evästeitä saadakseen muuta ​​ei-henkilökohtaista, ​​analysoitavaa dataa, joka koskee Cleverdayn verkkosivuston ja Sovellusten käyttöä (kuten esimerkiksi sivu, jolta Käyttäjät saapuvat Cleverdayn verkkosivustolle, eri sivujen katselukerrat ja selausistunnon kesto).

Mikään yllä olevista tiedoista ei ole henkilökohtaista, eikä niitä voi yhdistää Käyttäjään tai muuhun yksittäiseen henkilöön. Cleverday voi käyttää yllä olevia tietoja muiden ei-henkilökohtaisten tietojen kanssa, joita keräämme Käyttäjästä markkinoinnin, analytiikan, Cleverday-ohjelmiston ja -verkkosivuston toimivuuden parantamiseksi. Tietoja on käytettävä siten, että Käyttäjä ei ole henkilökohtaisesti tunnistettavissa mainittujen tietojen kautta.

Yllä mainitut evästeet poistetaan vasta, kun Käyttäjä on poistanut ne.

Käyttäjän katsotaan hyväksyvän evästeiden käytön käyttämällä Ohjelmistoa ja / tai siirtymällä Cleverday-verkkosivustolle ja jatkamalla sen käyttöä siten, että evästeet on hyväksytty hänen selaimessaan. Käyttäjä voi kuitenkin milloin tahansa peruuttaa suostumuksen asettamalla selaimensa olemaan hyväksymättä evästeitä. Tällaisissa tapauksissa Cleverday-verkkosivusto tai -ohjelmisto ei kuitenkaan saata välttämättä toimia tarkoitetulla tavalla.

Markkinointiviestit, kieltäytyminen

Kun Ohjelmisto otetaan käyttöön, Käyttäjä sitoutuu vastaanottamaan Cleverdaylta kahta erilaista viestintää: Cleverdayn palveluita koskevat markkinointiviestit ja Ohjelmistoon liittyvät hallintoviestit.

Käyttäjät voivat muuttaa valintojaan sen suhteen, minkä tyyppistä viestintää he saavat Cleverdaylta verkkotilin kautta. Käyttäjät voivat myös kieltäytyä saamasta Cleverdaylta markkinointiviestejä noudattamalla näissä sähköpostiviesteissä annettuja kieltäytymisohjeita. Käyttäjät, jotka käyttävät Cleverday-ohjelmistoa tietyillä työpöytäselaimilla tai mobiilisovelluksilla, voivat luvalla saada push-ilmoituksia. Ilmoitusasetuksia voidaan muokata mobiilisovelluksen tai käytössä olevan selaimen asetuksista.

Huomaa, että pidätämme oikeuden lähettää Käyttäjälle tiettyjä tilin tai Cleverday-ohjelmiston käyttöön liittyviä viestejä sähköpostitse ja muilla tavoin (esimerkiksi hallinto- ja palveluilmoituksista). Nämä viestit saattavat tulla Käyttäjälle siitä huolimatta, jos hän kieltäytyy vastaanottamasta markkinointiviestintää.

Yhteydenotto

Ota meihin yhteyttä yksityisyyttä koskevissa huolissa osoitteessa helpdesk@cleverday.com. Vaihtoehtoisesti voit kirjoittaa meille osoitteeseen: Cleverday Oy, Lautatarhankatu 10, 00580, Helsinki