Gemba-kävely

Havainnoi. Sitouta. Kehitä.

Pieni askel johdolle, suuri askel yritykselle.

Cleverday Gemba-kävelyn idea pähkinänkuoressa

 

Cleverday Gemba-kävelyn avulla varmistat johtamisjärjestelmän toimivuuden ja näet, kuinka sitoutuneita ihmiset ovat toimintaanne sekä kuinka prosessit toimivat käytännössä.

Kävelyn aikana jalkaudut ‘tapahtumapaikkoihin’ missä liiketoiminnan arvo luodaan – kyseessä voi olla esimerkiksi myymälä, varasto, tuotantolinja tai rakennustyömaa.

Mene paikalle, kuvaa prosessi, havainnoi ongelmakohdat, kehitä ratkaisu ja jalkauta uudistukset. Lisäksi voit kerätä palautetta työntekijöiltä antamaasi ohjeistukseen ja muokkata ohjeistusta käden käänteessä.

Cleverday -mobiilisovellus auttaa esittämään kysymyksiä ja keskustelemaan ajankohtaisesta toiminnasta sekä prosessinomistajien että työntekijöiden kanssa. Cleverdayn avulla havainnoit, kuvaat ja ymmärrät nopeasti päivittäisiä prosesseja.

Sovelluksen avulla keräät tiedon onnistumisista ja kohdatuista haasteista, mahdollistaen entistä tehokkaamman toiminnan kehittämisen ja korjaavien toimenpiteiden ohjauksen yhdessä sidosryhmien kanssa.

Haluatko tietää lisää Gemba-kävelystä?

Tutustu Gemba-kävelyn perusteisiin blogin puolella.

” Tyytyväiset työntekijät ovat 12 % tuottavampia kuin keskivertotyöntekijät ja 22% tuottavampia kuin heidän tyytymättömät työkaverinsa. ”

Lähde: Warwickin Yliopisto

Oletko valmis kohtaamaan liiketoimintasi uusin silmin?

Havainnoi, sitouta ja kehitä paremmin Cleverday Gemba-kävelyn avulla.

Näin toteutat Gemba-kävelyn

Saavuta tuloksia järjestelmällisellä Gemba-kävelyllä

Gemba-kävelyn vaiheet

1. Määrittele tavoite kävelylle

2. Tutustu työprosessiin ennalta

3. Varaa aika ja kutsu osallistujat

4. Visualisoi työprosessin vaiheet

5. Kartoita haasteet ja ongelmat

6. Kerää parannusideat sidosryhmiltä

7. Kuvaa ja testaa ratkaisuvaihtoehdot

8. Valitse ja jalkauta uudistukset

Cleverday Gemba kävelyn vaiheet kuva

1. vaihe

Määrittele tavoite Gemba-kävelylle

 • Valmistaudu! Mieti lyhyesti kierroksen tavoitteet ja tarkoitus sekä mitä tarkkailet.
 • Ymmärrä mitä tarkkailet. Kysymyksien esittäminen auttaa aina!
 • Tutustu Cleverday -sovelluksella johdolle suunnattuihin pikaoppaisiin, jotka tarjoavat apua Gemba-kävelyn suunnitteluun ja läpivientiin
Gemba-kävelyn vaihe 1: Määritä tavoite Gemba-kävelylle
Gemba-kävelyn vaihe 2: Tutustu työprosessiin ennalta

2. Vaihe

Tutustu työprosessiin ennalta

 • Tutustu nykyiseen työprosessiin ja toimintamalliin.
 • Mieti valmiiksi, ketkä kaikki haluat osallistujiksi kierrokselle.
 • Valitse konkreettinen joko tiedossa oleva ajankohtainen ongelma-alue tai muutaman vaiheen työprosessi.
 • Voit halutessasi nimetä ja luonnostella jo nyt työprosessin vaiheet uudeksi pikaoppaaksi (Cleverday sovelluksen avulla).

3. Vaihe

Varaa aika ja kutsu osallistujat

 • Kutsu osallistujat Gemba-kävelylle.
 • Varatkaa aika ja paikka, 30min – 60min prosessin kuvaamiselle ja keskustelulle yleensä riittää.
 • Voit halutessasi jakaa Cleverday Gemba-kävely -esitteen osallistujille jo ennen kierrosta.
Gemba-kävelyn vaihe 3: Varaa aika ja kutsu osallistujat
Gemba-kävelyn vaihe 4 :Visualisoi työprosessin vaiheet

4. Vaihe

Visualisoi työprosessin vaiheet

 • Visualisoi nopeasti kukin työvaihe Cleverday -sovelluksen avulla.
 • Yksittäiseen vaiheeseen voit liittää videota, kuvaa, ääntä tai tekstiä muistilistan muodossa.
 • Voit halutessasi ottaa valmiita kuvia tai videoita myös puhelimestasi. Jos haluat olla moderni ja sinulla on tarve liittää vaivattomasti videoon tai kuvaan tekstiä, tee se TikTok tyyliin kuvaamalla kirjoitusta perinteisellä paperilla.

5. Vaihe

Kartoita haasteet ja ongelmat

 • Gemba-kävelyn aikana pystyt löytämään ja dokumentoimaan vaivattomasti ajankohtaisia haasteita ja ongelmia.
 • Yksittäiseen työvaiheeseen voit kuvata havaittuja ongelmia esimerkiksi muistilistoina tai erilaisina medioina, kuten videoilla ja valokuvilla.
 • Mikäli on kyse laajemmista ongelmista, voit lisätä oppaaseen esimerkiksi ongelmaa tarkemmin kuvaavan oman vaiheen. Näin voit kuvata haluamasi asiat yksityiskohtaisemmin esimerkiksi videoina.
Gemba-kävelyn vaihe 5: Kartoita haasteet ja ongelmat
Gemba-kävelyn vaihe 6: Kerää parannusideat sidosryhmiltä

6. Vaihe

Kerää parannusideat sidosryhmiltä

 • Varsinaisen ”tapahtumapaikalla” vierailun jälkeen voi jakaa tuottamasi visuaalisen kuvauksen työprosessista sidosryhmillesi mobiilisovelluksen avulla
 • Näin ihmiset, jotka eivät olleet mukana kävelyllä, voivat antaa palautetta ja omia parannusideoita
 • Verkkoselaimen kautta näet raportit reaaliajassa eli palautteet ja aktiivisuustiedot luomasi oppaan käyttöön liittyen

7. Vaihe

Kuvaa ja testaa ratkaisu­vaihtoehdot

 • Kerätyn palautteen ja esitettyjen parannusideoiden pohjalta voit visualisoida nopeasti uusia parannusratkaisuja, toimintamalleja ja prosesseja.
 • Voit jakaa kuvauksia ketterästi, kunnes esimerkiksi havaittuun ongelmaan on löydetty ratkaisu.
 • Mahdollinen testaus kannattaa rajata aina vaan muutamaan kierrokseen tehokkuuden vuoksi.
Gemba-kävelyn vaihe 7: Kuvaa ja testaa ratkaisuvaihtoehdot
Gemba-kävelyn vaihe 8: Valitse ja jalkauta uudistukset

8. Vaihe

Valitse ja jalkauta uudistukset

 • Valitse uusi toimintamalli tai työprosessi ja jalkauta se kentälle standardoituna pikaoppaana.
 • Voit jakaa pikaoppaita esimerkiksi omalle henkilöstöllesi tai kumppaneillesi ajasta ja paikasta riippumatta.
 • Uusien työntekijöiden perehdytys ja työnohjaus tapahtuu sovelluksen kautta säästäen aikaa ja vaivaa sekä työntekijältä että esimieheltä.

Oletko valmis Gemba-kävelylle?

Lataa Cleverday-sovellus ilmaiseksi ja lähde Gemba-kävelylle!

Cleverday Gemba-kävelyn hyödyt

Parantunut tuotteiden laatu ja toimintakyky. Nopeammat tuotannon läpimenoajat. Vähentyneet asiakasreklamaatiot. Parantunut työturvallisuus. Nopeutunut ja parantunut päätöksenteko. Kasvanut työntekijä- ja asiakastyytyväisyys. Kustannustehokkuus koulutuksessa ja perehdytyksessä.
SITOUTA, KEHITÄ, SÄÄSTÄ
kustannustehokkuus

SÄÄSTÄ AIKAA

Työprosessien ja -tapojen standardointi auttaa vähentämään kaaosta ja tuen tarvetta.

Pikaoppaiden avulla selkeytät ja jalkautat prosessit nopeammin ja säästät aikaa.

osallista

SITOUTA IHMISET

Sidosryhmien osallistaminen nopeuttaa viemään läpi muutokset ja parannusehdotukset.

Tehdyt parannukset lisäävät työntekijä- ja asiakastyytyväisyyttä ja sitoutaa ihmiset.

tuottavuus

SÄÄSTÄ RAHAA

Työprosessien visualisointi helpottaa keräämään parannusideoita sidosryhmiltä.

Parannusideoiden avulla ratkaiset ongelmat tehokkaammin ja säästät rahaa.

Varaa maksuton konsultaatio nyt!

Kuinka usein Gemba-kävely suoritetaan?

Gemba-kävely eli prosessikävely on ensisijaisesti johdon työkalu. Tee Gemba-kävelystä jatkuva toimintamalli, toteuta mieluummin useammin kuin harvemmin ja varmista säännöllinen johdon osallistuminen. Ohessa esimerkki keskisuuren teollisuusyrityksen Gemba-kävelyaikatauluista.

 

Kuka

Parhaat tulokset, Säännöllisyys

Vähimmäissuositus, Säännöllisyys

Linjaesimiehet

1 kerta työvuoroittain

1 työvuoro viikossa

Yksiköiden tiiminvetäjät

1 kerta päivittäin

2 kertaa viikossa

Yksikön/osaston johtajat

1 kerta viikossa

1 kerta kuukaudessa

Liiketoimintayksikön johto

1 kerta viikossa

1 kerta kuukaudessa

Sisäiset asiakkaat ja tuki (kuten osto, talous, HR)

1 kerta kuukaudessa

1 kerta neljännesvuosittain

Cleverday -ratkaisut johtamisen näkökulmasta

Cleverday -ratkaisut johtamisen näkökulmasta kaavio

Oletteko valmiita kohtaamaan liiketoimintanne ”uusin” silmin?

Jätä yhteydenottopyyntö, sovitaan aika online-tapaamiselle ja asiantuntijamme esittelevät Cleverdayn toiminnan Gemba-kävelyssä.

Miksi nyt on viimeistään aika lähteä Gemba-kävelylle?

Gemba-kävely auttaa rakentamaan yhteistyötä kentällä toimivien työntekijöiden kanssa. Tiimien jäsenten tapaaminen ja auttaminen on välttämätöntä sitoutuneen organisaation luomiseksi. 

Säännöllinen keskustelu ja vuorovaikutus työntekijöiden kanssa Gemba-kävelyiden aikana auttaa tunnistamaan päivittäisessä työssä kohdattuja ongelmia ja varmistamaan, että  ongelmat nostetaan esiin. Kävelyiden avulla voidaan estää tehokkaasti ongelmien eskaloituminen kriittisiksi, kun asiat tuodaan johdon tietoisuuteen ajoissa.

Gemba-kävely auttaa valmentamaan ja ohjaamaan työsuorituksia kysymyksillä. Gemba-kävely auttaa myös työntekijöitä ymmärtämään paremmin ylätason prosessien vaatimuksia. Johto taas näkee ja kokee käytännössä, kuinka asioita tehdään. Sekä johto että prosessinomistajat ohjaavat ja oppivat samanaikaisesti.

Perinteisesti yksi suurimmista työntekijöiden tyytymättömyyttä lisäävistä tekijöistä on se, että he eivät koe johdon huomioivan ja arvostavan työtään. Gemba-kävely mahdollistaa työntekijöiden huomioimisen ja hyvästä työstä kiittämisen. 

Lisäski johto saa varmuuden, että työ, joka pitää todella tehdä tulee aina tehdyksi. Cleverdayn avulla työprosessi, sen tietyt työvaiheet tai esiin nostetut ongelmat voidaan nopeasti digitalisoida  ongelmien ratkaisua, prosessin uudistamista tai työntekijöiden koulutusta silmällä pitäen.

Mikäli hommat eivät syystä tai toisesta meinaa hoitua, tavoitteet voidaan viestiä selkeästi aina tapaamisten yhteydessä.

Näkyvänä ja osallistuvana johtajana kasvatat sitoutumista yhteiseen tekemiseen ja tavoitteisiin.

Yrityksemme

Aloitimme toimintamme (ent. Wibe Academy Oy) perehdyttämällä mobiilivideoilla yli 60.000 työntekijää mm. kaupan, rakentamisen ja henkilöstövuokrauksen toimialoilla.

Matkan varrella huomasimme, että lyhyet mobiilivideot soveltuvat erityisen hyvin päivittäisten työprosessien visualisointiin ja ketterään ongelman ratkaisuun. Näin syntyi Cleverday, fiksu mobiilisovellus toimiston ulkopuolella tehtävän tuotantotyön systemaattiseen kuvaamiseen, kehittämiseen ja johtamiseen.

Asiakasyrityksiimme lukeutuvat muun muassa Kesko, Faunatar ja Ahosen Palvelut Oy.

OTA YHTEYTTÄ

Voit olla meihin yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen helpdesk@cleverday.com tai varata ilmaisen konsultaation tästä.

Kiinnostuitko?

Tutustu lukemalla Cleverday-palveluun ja aloita itsenäisesti, tai sovi online-tapaaminen asiantuntijamme kanssa.