Gemba-kävely

Havainnoi. Sitouta. Kehitä.

Pieni askel johdolle, suuri askel yritykselle.

TARJOAMME ILMAISEN 30 MINUUTIN TARVEKARTOITUKSEN

Cleverday Gemba-kävelyn idea pähkinänkuoressa

Cleverday Gemba-kävelyn avulla varmistat johtamisjärjestelmän toimivuuden ja näet, kuinka sitoutuneita ihmiset ovat toimintaanne ja kuinka prosessit toimivat käytännössä.

Kävelyn aikana pääset ‘tapahtumapaikkoihin’ missä liiketoiminnan arvo luodaan – olipa kyseessä sitten myymälä, varasto, tuotantolinja tai rakennustyömaa. Mene paikalle, näe prosessi, suunnittele ratkaisut ongelmiin, jalkauta uudistukset, saa palautetta työntekijöiltä ohjeistukseen ja muokkaa ohjeistuksesta käytännössä toimiva interaktiivisesti.

Cleverday -mobiilisovellus auttaa esittämään kysymyksiä ja keskustelemaan ajankohtaisesta toiminnasta sekä prosessinomistajien että työntekijöiden kanssa. Cleverdayn avulla havainnoit, kuvaat ja ymmärrät nopeasti päivittäisiä prosesseja.

Sovelluksen avulla keräät tiedon onnistumisista ja kohdatuista haasteista, mahdollistaen entistä tehokkaamman ongelman ratkaisun ja korjaavien toimenpiteiden ohjauksen yhdessä sidosryhmien kanssa.

” Tyytyväiset työntekijät ovat 12 % tuottavampia kuin keskivertotyöntekijät ja 22% tuottavampia kuin heidän tyytymättömät työkaverinsa. ”

Lähde: Warwickin Yliopisto

Oletko valmis kohtaamaan liiketoimintasi ”uusin” silmin?

Havainnoi, sitouta ja kehitä paremmin Cleverday Gemba-kävelyn avulla.

Näin toteutat Gemba-kävelyn

Saavuta tuloksia järjestelmällisellä Gemba-kävelyllä

Gemba-kävelyn vaiheet

1. Määrittele tavoite kävelylle

2. Tutustu työprosessiin ennalta

3. Varaa aika ja kutsu osallistujat

4. Visualisoi työprosessin vaiheet

5. Kartoita haasteet ja ongelmat

6. Kerää parannusideat sidosryhmiltä

7. Kuvaa ja testaa ratkaisuvaihtoehdot

8. Valitse ja jalkauta uudistukset

1. vaihe

Määrittele tavoite Gemba-kävelylle

 • Valmistaudu! Mieti lyhyesti kierroksen tavoitteet ja tarkoitus sekä mitä tarkkailet.
 • Ymmärrä mitä tarkkailet. Kysymyksien esittäminen auttaa aina!
 • Tutustu Cleverday -sovelluksella johdolle suunnattuihin pikaoppaisiin, jotka tarjoavat apua Gemba-kävelyn suunnitteluun ja läpivientiin

2. Vaihe

Tutustu työprosessiin ennalta

 • Tutustu nykyiseen työprosessiin ja toimintamalliin.
 • Mieti valmiiksi, ketkä kaikki haluat osallistujiksi kierrokselle.
 • Valitse konkreettinen joko tiedossa oleva ajankohtainen ongelma-alue tai muutaman vaiheen työprosessi.
 • Voit halutessasi nimetä ja luonnostella jo nyt työprosessin vaiheet uudeksi pikaoppaaksi (Cleverday sovelluksen avulla).

3. Vaihe

Varaa aika ja kutsu osallistujat

 • Kutsu osallistujat Gemba-kävelylle.
 • Varatkaa aika ja paikka, 30min – 60min prosessin kuvaamiselle ja keskustelulle yleensä riittää.
 • Voit halutessasi jakaa Cleverday Gemba-kävely -esitteen osallistujille jo ennen kierrosta.

4. Vaihe

Visualisoi työprosessin vaiheet

 • Visualisoi nopeasti kukin työvaihe Cleverday -sovelluksen avulla.
 • Yksittäiseen vaiheeseen voit liittää videota, kuvaa, ääntä tai tekstiä muistilistan muodossa.
 • Voit halutessasi ottaa valmiita kuvia tai videoita myös puhelimestasi. Jos haluat olla moderni ja sinulla on tarve liittää vaivattomasti videoon tai kuvaan tekstiä, tee se TikTok tyyliin kuvaamalla kirjoitusta perinteisellä paperilla.

5. Vaihe

Kartoita haasteet ja ongelmat

 • Gemba-kävelyn aikana pystyt löytämään ja dokumentoimaan vaivattomasti ajankohtaisia haasteita ja ongelmia.
 • Yksittäiseen työvaiheeseen voit kuvata havaittuja ongelmia esimerkiksi muistilistoina tai erilaisina medioina, kuten videoilla ja valokuvilla.
 • Mikäli on kyse laajemmista ongelmista, voit lisätä oppaaseen esimerkiksi ongelmaa tarkemmin kuvaavan oman vaiheen. Näin voit kuvata haluamasi asiat yksityiskohtaisemmin esimerkiksi videoina.

6. Vaihe

Kerää parannusideat sidosryhmiltä

 • Varsinaisen ”tapahtumapaikalla” vierailun jälkeen voi jakaa tuottamasi visuaalisen kuvauksen työprosessista sidosryhmillesi mobiilisovelluksen avulla
 • Näin ihmiset, jotka eivät olleet mukana kävelyllä, voivat antaa palautetta ja omia parannusideoita
 • Verkkoselaimen kautta näet raportit reaaliajassa eli palautteet ja aktiivisuustiedot luomasi oppaan käyttöön liittyen

7. Vaihe

Kuvaa ja testaa ratkaisu­vaihtoehdot

 • Kerätyn palautteen ja esitettyjen parannusideoiden pohjalta voit visualisoida nopeasti uusia parannusratkaisuja, toimintamalleja ja prosesseja.
 • Voit jakaa kuvauksia ketterästi, kunnes esimerkiksi havaittuun ongelmaan on löydetty ratkaisu.
 • Mahdollinen testaus kannattaa rajata aina vaan muutamaan kierrokseen tehokkuuden vuoksi.

8. Vaihe

Valitse ja jalkauta uudistukset

 • Valitse uusi toimintamalli tai työprosessi ja jalkauta se kentälle standardoituna pikaoppaana.
 • Voit jakaa pikaoppaita esimerkiksi omalle henkilöstöllesi tai kumppaneillesi ajasta ja paikasta riippumatta.
 • Uusien työntekijöiden perehdytys ja työnohjaus tapahtuu sovelluksen kautta säästäen aikaa ja vaivaa sekä työntekijältä että esimieheltä.

Oletko valmis Gemba-kävelylle?

Sovi online-tapaaminen asiantuntijamme kanssa. Esittelemme Cleverdayn toiminnan Gemba-kävelyssä.

Cleverday Gemba-kävelyn hyödyt

Parantunut tuotteiden laatu ja toimintakyky. Nopeammat tuotannon läpimenoajat. Vähentyneet asiakasreklamaatiot. Parantunut työturvallisuus. Nopeutunut ja parantunut päätöksenteko. Kasvanut työntekijä- ja asiakastyytyväisyys. Kustannustehokkuus koulutuksessa ja perehdytyksessä.
SITOUTA, KEHITÄ, SÄÄSTÄ

SÄÄSTÄ AIKAA

Työprosessien ja -tapojen standardointi auttaa vähentämään kaaosta ja tuen tarvetta.

Pikaoppaiden avulla selkeytät ja jalkautat prosessit nopeammin ja säästät aikaa.

SITOUTA IHMISET

Sidosryhmien osallistaminen nopeuttaa viemään läpi muutokset ja parannusehdotukset.

Tehdyt parannukset lisäävät työntekijä- ja asiakastyytyväisyyttä ja sitoutaa ihmiset.

SÄÄSTÄ RAHAA

Työprosessien visualisointi helpottaa keräämään parannusideoita sidosryhmiltä.

Parannusideoiden avulla ratkaiset ongelmat tehokkaammin ja säästät rahaa.

Varaa maksuton konsultaatio nyt!

Kuinka usein Gemba-kävely suoritetaan?

Gemba-kävely eli prosessikävely on ensisijaisesti johdon työkalu. Tee Gemba-kävelystä jatkuva toimintamalli, toteuta mieluummin useammin kuin harvemmin ja varmista säännöllinen johdon osallistuminen. Ohessa esimerkki keskisuuren teollisuusyrityksen Gemba-kävelyaikatauluista.

 

Kuka

Parhaat tulokset, Säännöllisyys

Vähimmäissuositus, Säännöllisyys

Linjaesimiehet

1 kerta työvuoroittain

1 työvuoro viikossa

Yksiköiden tiiminvetäjät

1 kerta päivittäin

2 kertaa viikossa

Yksikön/osaston johtajat

1 kerta viikossa

1 kerta kuukaudessa

Liiketoimintayksikön johto

1 kerta viikossa

1 kerta kuukaudessa

Sisäiset asiakkaat ja tuki (kuten osto, talous, HR)

1 kerta kuukaudessa

1 kerta neljännesvuosittain

Cleverday -ratkaisut johtamisen näkökulmasta

Oletteko valmiita kohtaamaan liiketoimintanne ”uusin” silmin?

Jätä yhteydenottopyyntö, sovitaan aika online-tapaamiselle ja asiantuntijamme esittelevät Cleverdayn toiminnan Gemba-kävelyssä.

Miksi nyt viimeistään on aika lähteä Gemba-kävelylle?

Gemba-kävely auttaa rakentamaan yhteistyötä työntekijöiden kanssa, jotka työskentelevät päivittäin kentällä – tiimien jäsenten tapaaminen ja auttaminen on välttämätöntä tehokkaan tiimityön ja yhteistyön rakentamisessa.

Säännöllinen keskustelu ja vuorovaikutus työntekijöiden kanssa Gemba-kävelyiden aikana auttaa löytämään kohdattuja ongelmia ja varmistamaan, että ne nostetaan esiin. Kävelyiden avulla voidaan estää tehokkaasti ongelmien eskaloituminen kriittisiksi, kun asiat tuodaan johdon tietoisuuteen ajoissa.

Auttaa valmentamaan ja ohjaamaan työsuorituksia kysymyksillä. Gemba-kävely auttaa työntekijöitä ymmärtämään paremmin ylätason prosessien vaatimuksia. Johto taas näkee ja kokee käytännössä, kuinka asioita tehdään. Sekä johto että prosessinomistajat ohjaavat ja oppivat samanaikaisesti.

Gemba-kävely mahdollistaa työntekijöiden huomioimisen ja kiittämisen hyvästä työstä. Perinteisesti yksi suurimmista työntekijöiden tyytymättömyyttä lisäävistä tekijöistä on se, että he eivät koe johdon huomioivan ja arvostavan työtään.

Johto saa varmuuden, että työ, joka pitää todella tehdä tulee aina tehdyksi. Työprosessi, sen tietyt työvaiheet tai esiin nostetut kohdatut ongelmat voidaan nopeasti digitalisoida ongelmien ratkaisua, prosessin uudistamista tai työntekijöiden koulutusta silmällä pitäen.

Mikäli hommat eivät syystä tai toisesta meinaa hoitua, tavoitteet voidaan viestiä selkeästi aina tapaamisten yhteydessä.

Näkyvänä ja osallistuvana johtajana kasvatat sitoutumista yhteiseen tekemiseen ja tavoitteisiin.

Yrityksemme

Aloitimme toimintamme (ent. Wibe Academy Oy) perehdyttämällä mobiilivideoilla yli 60.000 työntekijää mm. kaupan, rakentamisen ja henkilöstövuokrauksen toimialoilla.

Matkan varrella huomasimme, että lyhyet mobiilivideot soveltuvat erityisen hyvin päivittäisten työprosessien visualisointiin ja ketterään ongelman ratkaisuun. Näin syntyi Cleverday, fiksu mobiilisovellus toimiston ulkopuolella tehtävän tuotantotyön systemaattiseen kuvaamiseen, kehittämiseen ja johtamiseen.

Asiakasyrityksiimme lukeutuvat muun muassa Kesko, Faunatar ja Ahosen Palvelut Oy.

OTA YHTEYTTÄ

Voit olla meihin yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen helpdesk@cleverday.com tai varata ilmaisen konsultaation tästä.

Kiinnostuitko?

Tutustu lukemalla Cleverday-palveluun ja aloita itsenäisesti, tai sovi online-tapaaminen asiantuntijamme kanssa.